Cá sụn sịn – khay 0,5kg

70.000

🏠 Tiệm Khô Nhà Cậu
101 Hoàng Hoa Thám
☎039 8725113
Danh mục: Từ khóa: